chineesAcupunctuur Kristof Messiaenboom

Acupunctuur

Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze alternatieve geneeswijze. Aangezien acupunctuur zeer ruim omvattend is, verwijs ik u voor verdere informatie graag door naar mijn links, waar u meedere sites kunt raadplegen.

acupunctuur 2

WAT IS ACUPUNCTUUR?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China.
De Chinezen ontdekten reeds vrij vlug dat er bij ziekte pijnlijke of gevoelige plaatsen op het lichaam te vinden waren. Ze ontdekten ook dat de pijn verdween, als ze die plaatsen aanprikten en dat de daarmee gepaard gaande ziekte ook verbeterde of verdween.

Het woord acupunctuur is afkomstig uit het Latijn en is een samenvoeging van acus=naald en punctura=steek.

BEGRIPPEN TCHI - YIN - YANG

In het Westen zijn we gewend het menselijk lichaam als materie te zien. In de Chinese geneeskunde is het vooral een energiesysteem, waarin krachten elkaar tegenwerken en aanvullen. De Chinezen stelden vast dat er een universele kracht bestaat; TCHI genaamd.
Is men gezond, dan stroomt de levensenergie Tchi gelijkmatig.

Meridiaan met acupunctuurpunten
Meridiaan met acupunctuurpunten

Men maakt ook een onderscheid tussen Yin en Yang. Dit zijn zowel tegengestelde als elkaar aanvullende krachten.
Yin staat voor: nacht, koude, rust, vrouwelijkheid, materie, onbeweeglijkheid. 
Yang staat voor: dag, warmte, activiteit, mannelijkheid, energie, beweeglijkheid.
Als het evenwicht tussen Yin en Yang verstoord is, wordt men ziek.

DE MERIDIANEN

Elk orgaan heeft een meridiaan op de linker- en rechter lichaamshelft. Een meridiaan is een geheel van acupunctuurpunten die een lijn vormen en die in relatie staan met dat bepaald orgaan. De meridianen van alle organen samen vormen een gesloten systeem.

ACUPUNCTUURPUNTEN

Op de meridianen liggen acupunctuurpunten, waardoor het mogelijk is de energie in die meridianen en het daaraan gekoppeld orgaan te beïnvloeden.